card

Phantom 4 Pro V2.0 Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж ашиглан байр зүйн зургийн хэмжилт, боловсруулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэдэг.

 

Phantom 4 Pro V2.0

Техникийн үзүүлэлт:

Удирдах зай: 7 км
Өндрийн хязгаар 500 метр

Нисэх хугацаа: 30 минут

Дээд хурд: 72 км/цаг

Жин:  1060 грамм

Cаад мэдрэгч: 30метр

Салхинд тэсвэр: 10 метр/секунд

Бичлэгийн чанар: 4K 60fps, 2.7K, 1080P

Видео формат: MP4, MOV

Зургийн формат: JPEG, DNG

Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж ашиглан байр зүйн зургийн хэмжилт, боловсруулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байдал

 

 

геодезийн компани