card

Багаж тоног төхөөрөмж

Багаж тоног төхөөрөмж

Байрлал болон зайн хэмжилт хийх

 

Төрөл

Үйлдвэрлэгч

Марк

Хувийн дугаар

Нарийвчлал (өнцөг, зай, байрлал)

Гэрчилгээний дугаар

Баталгаажуулсан огноо

1

Электрон тахеометр

Trimble

М3

D014883

1”

№0017804

2018.09.28

2

GNSS

Trimble

R8

5146160695

Rtk 3mm+0.1ppm

№0017796

2018.09.27

3

GNSS

Trimble

R8

5146160701

Rtk 3mm+0.1ppm

№0017792

2018.09.27

4

GNSS

Trimble

R8

5420465414

Rtk 3mm+0.1ppm

№0017793

2018.09.27

5

GNSS

Trimble

5800

4325123524

Rtk 5mm+0.5ppm

№0016596

2018.03.26

6

GNSS

Trimble

5800

4325123528

Rtk 5mm+0.5ppm

№0016597

2018.03.26

7

GNSS

Trimble

5800

4325123494

Rtk 5mm+0.5ppm

№0016598

2018.03.26

8

GNSS

Trimble

5700

0220314185

Rtk 5mm+0.5ppm

№0016595

2017.03.26

9

GNSS

Huace

I80

1004730

Rtk 3mm+5ppm

№0017228

2018.06.04

10

GNSS

Huace

I80

1004731

Rtk 3mm+5ppm

№0017790

2018.09.27

Өндрийн хэмжилт хийх

1

Тоон нивелир

Trimble

Dini

736320

0,3мм

№0012035

2016.07.29

2

Тоон нивелир

Trimble

Dini

736187

0,3мм

№0017803

2018.09.28

3

Тоон нивелир

Trimble

Dini

736319

0,3мм

№0017802

2018.09.28

4

Автомат нивелир

Nikon

AP-8

509413

1.0мм

№0014317

2017.01.16

5

Инвар рейк

Trimble

 

034049

Barcode

 

 

6

Инвар рейк

Trimble

 

055388

Barcode

 

 

7

Инвар рейк

Trimble

 

035390

Barcode

 

 

8

Инвар рейкний тулгуур хөл

Trimble

 

 

 

4 ширхэг

9

Нивелерийн эвхдэггүй хөл

Trimble

 

 

 

5 ширхэг

10

Термометр, агаарын даралт хэмжигч

Kestrel

5500 Weather meter

2208782

 

1 ширхэг

Газар доорх шугам сүлжээ хайгч

 

Төрөл

Үйлдвэрлэгч

Марк

Хувийн дугаар

1

Трансмиттер буюу өгөгдөл дамжуулагч

VIVAX METROTECH

Vivax

171081202470

2

Трансмиттер буюу өгөгдөл дамжуулагч

RADIO DETECTION

TX-10

10/TX-10-94620005

3

Хүлээн авагч буюу шугам сүлжээ илрүүлэгч

OPTIMAL RANGING

SPAR300

052071200155

4

Хүлээн авагч буюу шугам сүлжээ илрүүлэгч

RADIO DETECTION

RD8100

10/81PDL-1545

Агаарын зураг хийх

1

Нисгэгчгүй төхөөрөмж

DJI

Phantom IV pro

WM331A

OAXCE99OA30590

2

Удирдлага

DJI

GL300F

OCIJE7XOC30784

3

Батарей

DJI

PH4-5870mAh-15.2V

ODQA99032044F

ODQA9503202PT

ODQAE990320465

ODQAE99032045N

Боловсруулалтын программ

Trimble Business Center key

Trimble

1959528563

өөрийн

Байрлал тогтоох

 

Төрөл

Үйлдвэрлэгч

Үйлдвэрлэгч

Марк

Хувийн дугаар

1

Гар GPS

Тайвань

Garmin

72

13435476

2

Гар GPS

Хятад

Nava

600

 

3

Гар GPS

Хятад

Nava

300

N300110920088G

4

Гар GPS

Хятад

Nava

300

N300110920164F

5

Гар GPS

Хятад

Nava

300

 

Машин

 

Үйлдвэр

Марк

Үйлдвэрлэсэн он

 

1

Nissan

Патрол Y61

2011

Өөрийн

2

Nissan

Патрол Y61

1999

Өөрийн

3

Nissan

Патрол Y61

1999

Өөрийн

4

Toyota

Лонг 78

2006

Өөрийн

5

Toyota

Приус 20

2008

Өөрийн

6

Yamaha

Bigbear 350 дөрвөн дугуйт мотоцикл

2000

Өөрийн

Блокын гарчиг

геодезийн компани